Jadwal Khotib Jumat Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq 2020

Jadwal Khotib Jumat Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq 2020

Jadwal Khotib Jumat 

Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq 
Griya Cempaka Arum Bandung
Tahun 2020 M / 1414 H

Januari 2020

03 Januari 2020 - Ust. H. Erdi Hardiman
10 Januari 2020 - Ust. Sobirin Billah
17 Januari 2020 - Ust. H. Sholehudin, M.Ag
24 Januari 2020 - Ust. H. Tisna Sutisna
31 Januari 2020 - Ust. H. Abdul Majid

Februari 2020

07 Februari 2020 - Ust.H.Tb.Hidayatullah, M.Ag
14 Februari 2020 - Ust. Maman S
21 Februari 2020 - Ust. Khoer Affandi
28 Februari 2020 - Ust. H. Yaya Hudaya

Maret 2020

06 Maret 2020 - Ust. Asep Romli
13 Maret 2020 - Ust. M. Sholehan
20 Maret 2020 - Ust. Sobirin Billah
27 Maret 2020 - Ust. Asep Irfan R Ghazali

April 2020

03 April 2020 - Ust. H. Abdul Majid
10 April 2020 - Ust. H. Sholehudin, M.Ag
17 April 2020 - Ust. Maman S
24 April 2020 - Ust. Iwan Setiawan, S.Ag

Mei 2020

01 Mei 2020 - Ust. Ahmad Baihaqi
08 Mei 2020 - Ust.H.Tb.Hidayatullah, M.Ag
15 Mei 2020 - Ust. H. Tisna Sutisna
22 Mei 2020 - Ust. Tate Jamaludin
29 Mei 2020 - Ust. Sobirin Billah

Juni 2020

05 Juni 2020 - Ust. Asep Romli
12 Juni 2020 - Ust. Asep Irfan R Ghazali
19 Juni 2020 - Ust. H. Yaya Hudaya
26 Juni 2020 - Ust. Atan Ridwan, M.Pd.I

Juli 2020

03 Juli 2020 - Ust. Maman S
10 Juli 2020 - Ust.H.Tb.Hidayatullah, M.Ag
17 Juli 2020 - Ust. H. Erdi Hardiman
24 Juli 2020 - Ust. H. Sholehudin, M.Ag
31 Juli 2020 - Ust. Toto Suwarsa

Agustus 2020

07 Agustus 2020 - Ust. H. Amirullah Ali, S.Ag
14 Agustus 2020 - Ust. Atan Ridwan, M.Pd.I
21 Agustus 2020 - Ust. Khoer Affandi
28 Agustus 2020 - Ust. Iwan Setiawan, S.Ag

September 2020

04 September 2020 - Ust. Sobirin Billah
11 September 2020 - Ust. A. Yusuf Syahroni
18 September 2020 - Ust. Maman S
25 September 2020 - Ust. H. Yaya Hudaya

Oktober 2020

02 Oktober 2020 - Ust. Asep Romli
09 Oktober 2020 - Ust. Ahmad Baihaqi
16 Oktober 2020 - Ust. H. Abdul Majid
23 Oktober 2020 - Ust. M. Sholehan
30 Oktober 2020 - Ust. Atan Ridwan, M.Pd.I

November 2020

06 November 2020 - Ust. H. Tisna Sutisna
13 November 2020 - Ust. Asep Irfan R Ghazali
20 November 2020 - Ust. A. Yusuf Syahroni
27 November 2020 - Ust. Asep Irfan R Ghazali

Desember 2020

04 Desember 2020 - Ust. Asep Romli
11 Desember 2020 - Ust. M. Sholehan
18 Desember 2020 - Ust. Khoer Affandi
25 Desember 2020 - Ust. H. Sholehudin, M.Ag

DKM ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ
Griya Cempaka Arum - Bandung

Jadwal Khotib Jumat Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq 2020

0 Comments